06/09/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการของสำนักฯ

06096206/09/62 ประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลประเภทจ้างเหมาบริการของสำนักฯ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กรายละเอียด (06/09/62)