12/09/60 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

app011209/60 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

ตำแหน่ง

1.พนักงานทั่วไป

2.เจ้าพนักงานสัตวบาล

3.พนักงานขับรถยนต์

4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

รายละเอียด | Download ใบสมัคร