25/08/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

pub app57 225/08/59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ | รายละเอียด

2. ตำแหน่ง นักบัญชี | รายละเอียด

3. ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องมือผลิตวัคซีน | รายละเอียด

4. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป | รายละเอียด

5. ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ | รายละเอียด

6. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ | รายละเอียด

7. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค | รายละเอียด