18/08/59 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

app0118/08/59 ประกาศรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย | รายละเอียด

ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่ง พนักงงานควบคุมเครื่องมือผลิตวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา