26/08/58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ

pub app57 326/08/58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป

รายละเอียด