24/08/58 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

 

pub app57 2รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย

รายละเอียด