ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2563 (สทช.) จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2563 (สทช.) จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน | รายละเอียด