13/12/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (276,538.08)

 

13/12/60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  24 รายการ (276,538.08) | รายละเอียด