19/01/61 ราคากลาง ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (691,900.00)

 

19/01/61 ราคากลาง ครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (691,900.00) | รายละเอียด