13/08/63 ลงพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการใช้วัคซีน และส่งมอบวัคซีนเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม)

0013/08/63 ลงพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการใช้วัคซีน และส่งมอบวัคซีนเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาวัคซีนแบคทีเรียสำหรับสัตว์ นายสัตวแพทย์อนันต์ ท้าวเพชร และนายสัตวแพทย์กังวาน จึงธีรพานิช ลงพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการใช้วัคซีน และส่งมอบวัคซีนเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม) เพื่อใช้ควบคุมโรคระบาดสำหรับสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้บรรยายสรุปสถานการณ์การเกิดโรคระบาดและมาตรการการควบคุมโรคพร้อมข้อมูลวางแผน การรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคระบาดสำหรับสัตว์ ณ พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์