>>> ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

1213 ถ.กองวัคซีน ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร.085-6609907 ,044-311476 โทรสาร.044-315931
เว็บไซต์ http://biologic.dld.go.th | เบอร์โทรศัพท์ภายใน สทช.