23/10/56 วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

0023/10/56 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 นายสัตวแพทย์นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมกับ นายไตรรงค์ เมนะรุจิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ และนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ได้เข้าร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

ภาพ/ข่าว : บัณฑิต