31/07/56 โครงการคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/56

00 สำนักเทคโนโลยีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

ครั้งที่ 4/2556 เนื่องในวันคล้ายวันพราะราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์มีหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ร่วมให้บริการ 3 หน่วยงานได้แก่ สำนักเทคโลโยีชีวภัณฑ์สัตว์,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

นครราชสีมาและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ : สืบสกุล

ข่าว : บัณฑิต