08/05/2556 กิจกรรม"Pakchong Coffee Join"ครั้งที่ 2

00 index

การจัดกิจกรรม "Pakchong Coffee Join" ครั้งที่ 2

               เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้ให้การต้อนรัรบ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายอำเภอปากช่อง ซึ่งเป็นประธานการจัดกิจกรรม "Pakchong Coffee Join" ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ในอำเภอปากช่องเข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ : กิจภูมิ

ข่าว : บัณฑิต