03/12/55 ถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันพ่อปี 2555

031255

วันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์และข้าราชการกรมปศุสัตว์ พร้อมกันถวายคำสัตย์ปฏิญาณ

ณ บริเวณหน้าเสาธง (ลานจอดรถ) กรมปศุสัตว์ ในเวลา 9.00 น.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!