07/01/57 กีฬาสี สทช. ปี 2557 (รายชื่อแยกตามสี)

iconsport5707/01/57 กีฬาสี สทช. ปี 2557 (รายชื่อแยกตามสี)

สีชมพู

สีฟ้า

สีเขียว

สีส้ม