ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

144560
TodayToday73
YesterdayYesterday92
This WeekThis Week73
This MonthThis Month1747
All DaysAll Days144560
Home เงินทุนฯ(KPI)

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

 

Most downloaded files section

ภาพรวมของแผนกลยุทธ ์ (เงินทุนฯ(KPI)/ภาพรวมของแผนกลยุทธ์)
คณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน (เงินทุนฯ(KPI)/คณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน )
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ (เงินทุนฯ(KPI)/วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ )
โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน (เงินทุนฯ(KPI)/โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน )
แผนยุทธศาสตร์ฯ และ แผนปฏิบัติการ 54 (เงินทุนฯ(KPI)/ภาพรวมของแผนกลยุทธ์)
Powered by Phoca Download