ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

171419
TodayToday23
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week211
This MonthThis Month1058
All DaysAll Days171419
Home ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา (วัสดุ)

ปีงบประมาณ 2556

Up

สอบราคา (วัสดุ)

ที่ วด.53/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

วันทีประกาศ 8 สิงหาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-19 สิงหาคม 2556

เปิดซอง 20 สิงหาคม 2556

ที่ วด.52/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 5 ส.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-15 ส.ค. 2556

เปิดซอง 16 ส.ค.2556

ที่ วด.51/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 7 รายการ

วันที่ประกาศ 5 ส.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 5-15 ส.ค.2556

เปิดซอง16 ส.ค.2556

 

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 25 ก.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 25 ก.ค. - 5 ส.ค. 2556

เปิดซอง 6 ส.ค. 2556 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ที่ วด.49/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 14 มิ.ย. 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 14-24 มิ.ย.2556

เปิดซอง 25 มิ.ย.2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.48/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์และวัสดุโรงงาน จำนวน 13 รายการ

วันที่ประกาศ 5 มิ.ย.2556

ขอรับเอกสารและยื่นซอง 5-17 มิ.ย.2556

เปิดซอง 18 มิ.ย. 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ที่ วด.47/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารสุกรเล็ก (น้ำหนัก 15-30 กก.) ชนิดสำเร็จรูป จำนวน 375 ถุง

วันที่ประกาศ 21 พ.ค. 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21-31 พ.ค.2556

เปิดซอง 3 มิ.ย. 2556 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.46/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ประกาศ 21 พฤษภาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21-31 พ.ค. 2556

เปิดซอง 3 มิ.ย. 2556

ที่ วด.45/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 8 รายาการ

วันที่ประกาศ 17 พ.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 17-28 พ.ค. 2556

เปิดซอง 29 พ.ค.2556

ที่ วด.43/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 7 พ.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-17 พ.ค.2556

เปิดซอง 20 พ.ค.2556

ที่ วด.44/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 7 พ.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-17 พ.ค. 2556

เปิดซอง 20 พ.ค. 2556

ที่ วด.42/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 29 เม.ย.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 29 เม.ย. - 14 พ.ค. 2556

เปิดซอง 15 พ.ค. 2556

ที่ วด.41/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 17 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 17-29 เมษายน 2556

เปิดซอง 30 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.40/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราาคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 11-25 เมษายน 2556

เปิดซอง 26 เมษายน 2556

ที่ วด.39/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 3 เมษายน 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 3-17 เมษายน 2556

เปิดซอง 18 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ที่ วด.38/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 2 เม.ย.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 2-25 เม.ย.2556

เปิดซอง 26 เม.ย.2556

ที่ วด.37/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 12 รายการ

วันที่ประกาศ 28 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 28 มี.ค. - 10 เม.ย.2556

เปิดซอง 11 เม.ย.2556

ที่ วด.36/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง27 มีนาคม - 9 เมษายน 2556

เปิดซอง 10 เมษายน 2556 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ที่ วด.35/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 12 รายการ

วันที่ประกาศ 26 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 มี.ค. - 5 เม.ย.2556

เิปิดซอง 5 เม.ย.2556

 

ที่ วด.34/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราาคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 7 รายการ

วันที่ประกาศ 25 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 25 มี.ค. - 4 เม.ย.2556

เปิดซอง 5 เม.ย.2556

ที่ วด.33/2556 (สทช.) เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 11 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 11-21 มี.ค.2556

เปิดซอง 22 มี.ค.2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 4 มี.ค.2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 4-14 มี.ค.2556

เปิดซอง 15 มี.ค.2556

สอบราคาซื้อเบนซิล แอลกอฮอล์ จำนวน 300 ลิตร

วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 ก.พ.56 - 11 มี.ค.56

เปิดซอง 12 มี.ค.56

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 ก.พ.56 - 18 มี.ค.56

เปิดซอง 19 มี.ค.56

สอบราคาซื้อทริปซินสำหรับย่อยเซลล์ไตแกะ

วันทีประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21 ก.พ.56 - 4 มี.ค.56

เปิดซอง 6 มี.ค.56

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 18-28 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดซอง 1 มีนาคม 2556

สอบราคาซื้อแผ่นกรอง Depth filter ขนาด 40*40 ซม. จำนวน 8,000 แผ่น

วันที่ประกาศ 31 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 31 ม.ค.56 - 14 ก.พ.56

เปิดซอง 15 ก.พ.2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 30 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 30 ม.ค. - 14 ก.พ.56

เปิดซอง 15 ก.พ.2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 20 รายการ

วันที่ประกาศ 29 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 29 ม.ค. 56- 14 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดซอง 15 กุมภาพันธ์ 2556

สอบราคาซื้อวัสดุอะไหล่และวัสดุโรงงาน จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-18 มกราคม 2556

เปิดซอง 21 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 4 รายการ

วันที่ประกาศ 8 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-18 มกราคม 2556

เปิดซอง 21 มกราคม 2556 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 3 มกราคม 2556

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 3 - 14 มกราคม 2556

เปิดซอง 15 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ 27 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 27 ธ.ค.55- 8 ม.ค.56

เปิดซอง 9 ม.ค.56 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับพ่นฆ่าเชื้อในอากาศด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 200 ลิตร

วันที่ประกาศ 17 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 17-28 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 2 มกราคม 2556

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 12-24 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 25 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ยกเลิก ประกาศที่ วด.16/2556 (สทช.)

วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2555

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 7-18 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 19 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 9 รายการ

วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 6-17 ธันวาคม 2555

เปิดซอง 18 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ยกเลิกประกาศที่ วด.14/2556 (สทช.)

วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2555

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 4 ธ.ค.55

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง -14 ธ.ค.55

เปิดซอง 17 ธ.ค.55

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 29 พ.ย. 55- 11 ธ.ค.55

เปิดซอง 12 ธ.ค.55 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 26 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 26 พย.55- 6 ธ.ค.55

เปิดซอง 7 ธ.ค.55

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงานจำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 21 พ.ย.55- 3 ธ.ค. 55 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เปิดซอง 4 ธ.ค. 55 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

สอบราคาซื้ออาหารกระต่ายสำเร็จชนิดเม็ด จำนวน 4,320 ถุง

วันที่ประกาศ 20 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 20-30 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 3 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อสุกรทดลอง อายุ 6-8 สัปดาห์ ไม่ฉีดวัคซีนและไม่ติดเชื้อ จำนวน 393 ตัว

วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 19-29 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 30 พฤศจิกายน 2555

สอบราคซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 12-22 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 23 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้อโคลิสติน ซัลเฟต (Colistin sulphate) จำนวน 30,000 กรัม

วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 12-22 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 23 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้อไนโตเจนเหลว (Liquid nitrogen) จำนวน 182,000 ลิตร

วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 8-19 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นเอกสาร 7-19 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อไข่ไก่ฟักมีเชื้อ จำนวน 140,000 ฟอง

วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นเอกสาร 7-19 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

สอบราคาซื้อขวดพลาสติกฝากลียวปากแคบสีขาวใสพร้อมฝาเกลียว ขนาด 1,000 มล.จำนวน 400 ใบ

วันที่ประกาศ 6 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นเอกสาร 6-16 พฤศจิกายน 2555

เปิดซอง 19 พฤศจิกายน 2555

สอบราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 1-12 พฤศจิยายน 2555

เปิดซอง 13 พฤศจิกายน 2555

สอบราคซื้อขวดพลาสติกฝาเกลียวปากแคบสีขาวใสพร้อมฝาเกลียว ขนาด 1,000 มล. จำนวน 400 ใบ

วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง วันที่18-29 ตุลาคม 2555

เปิดซอง วันที่ 30 ตุลาคม 2555

สอบราคาซื้อ Ethylene diamine teraacetic acid disodium salt หรือ E.D.T.A disodium salt(A.R.) จำนวน 160,000 กรัม

วันที่ประกาศ 16 ตุลาคม 2555

ขอรับเอกสาร-ยื่นซอง 16-26 ตุลาคม 2555

เปิดซอง วันที่ 29 ตุลาคม 2555

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download