IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 21/08/60 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 1 คุณฐิติรัตน์ 35
2 20/06/60 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ บุคลากร สทช. คุณฐิติรัตน์ 91
3 31/05/60 โครงการสัมมนา หลักสูตร "ระบบน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ" คุณฐิติรัตน์ 122
4 17/05/60 โครงการอบรม หลักสูตร "การจัดการความรู้อย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน" คุณฐิติรัตน์ 77
5 22/03/60 โครงกาารสัมมนาหลักสูตร "validation master plan (vmp) follow PIC/S GMP" คุณฐิติรัตน์ 45
6 11/01/60 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ" ประจำปี 2560 คุณฐิติรัตน์ 238
7 15/12/59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการสร้างความรักความผูกพันธ์และความภักดีต่อองค์กร"ฯ คุณฐิติรัตน์ 180
8 29/11/59 โครงการสัมมนา หลักสูตร การสอบเทียบและตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนด GMP คุณฐิติรัตน์ 136
9 21/11/59 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงาน" คุณฐิติรัตน์ 128
10 20/10/59 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2560 คุณฐิติรัตน์ 155
11 19/08/59 การประชุม"วิชาการชีวภัณฑ์สัตว์" ประจำปี 2559 คุณฐิติรัตน์ 266
12 21/04/59 Routine to Research : R2R (พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร) คุณฐิติรัตน์ 248
13 21/4/59 โครงการสัมมนาหลักสูตร"การตรวจสอบความถูกต้องของการทำความสะอาด(Cleaning Validation)" คุณฐิติรัตน์ 323
14 31/03/59 ประชุมหารือร่วมกับ สคบ. เรื่องการผลิตวัคซีนและสารทดสอบโรค คุณฐิติรัตน์ 218
15 01/02/59 โครงการสัมมนาหลักสูตร "Contamination Control in a Pharmaceutical GMP Environment" คุณฐิติรัตน์ 224
16 23/12/58 โครงการฝึกอบรม"เทคนิคการวเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ" คุณฐิติรัตน์ 159
17 16/12/58 การประชุมทางวิชาการ การบริหารจัดการชีวภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์ ปีะ 2559 คุณฐิติรัตน์ 308
18 24/11/58 โครงการฝึกอบรม "การบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่" ประจำปี 2559 คุณฐิติรัตน์ 670
19 17/07/58 โครงการฝึกอบรม "การดับเพลิงขั้นต้น" ปี 2558 รุ่นที่ 1 คุณฐิติรัตน์ 299
20 17/07/58 โครงการฝึกอบรม "การดับเพลิงขั้นต้น" ปี 2558 รุ่นที่ 2 คุณฐิติรัตน์ 331
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

ที่ตั้ง สทช.