IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome

IDP ของหน่วยงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานในรอบที่ 2/2560 คุณฐิติรัตน์ 8
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2560 คุณฐิติรัตน์ 4
3 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานในรอบที่ 1/2560 คุณฐิติรัตน์ 36
4 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2560 คุณฐิติรัตน์ 29
5 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานในรอบที่ 2/2559 คุณฐิติรัตน์ 57
6 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2559 คุณฐิติรัตน์ 66
7 โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงานในรอบ 1/2559 คุณฐิติรัตน์ 99
8 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2559 คุณฐิติรัตน์ 104
9 ข้อ ๒.๒ กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ (ที่ กษ 0612/ว 3829) คุณฐิติรัตน์ 141
10 ข้อ ๒.๑ แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558 (ที่ กษ 0612/ว 3829) คุณฐิติรัตน์ 138
11 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558 คุณฐิติรัตน์ 158
12 กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหน่วยงานประจำปี 2558 คุณฐิติรัตน์ 173
13 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2558 คุณฐิติรัตน์ 208
 

ที่ตั้ง สทช.