แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบประมาณ 2558

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานฯ เดือน กรกฎาคม 2558 คุณฐิติรัตน์ 209
2 รายงานฯ เดือน มิถุนายน 2558 คุณฐิติรัตน์ 156
3 รายงานฯ เดือน พฤษภาคม 2558 คุณฐิติรัตน์ 153
4 รายงานฯ เดือนเมษายน 2558 คุณฐิติรัตน์ 163
5 รายงานฯ เดือนมีนาคม 2558 คุณฐิติรัตน์ 250
6 รายงานฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 คุณฐิติรัตน์ 284
7 รายงานฯ เดือนมกราคม 2558 คุณฐิติรัตน์ 280
8 รายงานฯ เดือนธันวาคม 2557 คุณฐิติรัตน์ 254
9 รายงานฯ เดือนพฤศจิกายน 2557 คุณฐิติรัตน์ 236
10 รายงานฯ เดือนตุลาคม 2557 คุณฐิติรัตน์ 325
 

สัญญาประชาคม

icon page

ที่ตั้ง สทช.