แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome เอกสารดาวน์โหลด แบบบรรยายลักษณะงาน

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทวิชาการ คุณฐิติรัตน์ 445
2 แบบบรรยายลักษณะงานประเภทอำนวยการ คุณฐิติรัตน์ 320
3 แบบบรรยายลักษณะงานประเภททั่วไป คุณฐิติรัตน์ 435
4 โครงสร้างหน่วยงาน คุณฐิติรัตน์ 287
5 แบบบรรยายลักษณะงานของสำนักฯ คุณฐิติรัตน์ 355
6 มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง คุณฐิติรัตน์ 316
7 สมรรถนะของข้าราชการ คุณฐิติรัตน์ 300
8 Job Description ลูกจ้างประจำ คุณฐิติรัตน์ 377
9 Job Description พนักงานราชการและพนักงานเงินทุนฯ คุณฐิติรัตน์ 1089
 

ที่ตั้ง สทช.