แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

IDP ของหน่วยงาน

วัคซีนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกHome แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนฯ

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ คุณฐิติรัตน์ 124
2 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน ปี 2559_2561 คุณฐิติรัตน์ 416
3 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2559-2561 คุณฐิติรัตน์ 371
4 บันทึกข้อตกลงการประเมิณผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 2558 คุณฐิติรัตน์ 591
5 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2556-2560 และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 คุณฐิติรัตน์ 608
6 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 คุณฐิติรัตน์ 1065
7 แผนงานและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์เงินทุน2557 คุณฐิติรัตน์ 986
8 แผนยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ปี 2556-2560 คุณฐิติรัตน์ 1441
 

ที่ตั้ง สทช.