ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

170868
TodayToday35
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week319
This MonthThis Month507
All DaysAll Days170868
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

ด้านการทำงานเป็นทีม

     โครงการการประชุมวิชาการชีวภัณฑ์ประจำปี 2557

 

ด้านการจูงใจ

     โครงการประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยให้รางวัลเผยแพร่เกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

 

ด้านบรรยากาศในการทำงาน

     กิจกรรมซ่อมแซม บำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตชีวภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้