ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

175025
TodayToday68
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week539
This MonthThis Month1755
All DaysAll Days175025
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 11/03/57 ร่วมประชุม The 20th meeting of the OIE – Sub commission for FMD in South East Asia and China

11/03/57 ร่วมประชุม The 20th meeting of the OIE – Sub commission for FMD in South East Asia and China

00

11/03/57 ร่วมประชุม The 20th meeting  of the OIE – Sub commission for FMD in South East Asia and China

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้ให้นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล และนายสมเกียรติ ศรีพิสุทธิ์ สำนักเทคโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เข้าร่วมประชุม The 20th meeting  of theOIE – Sub commission for FMD in South East Asia and China ณ เมือง เนย์ ปิ ดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗  โดยได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย เช่น สภาวะโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศต่างๆ การศึกษาทางระบาดวิทยา การพิจารณาเลือกใช้ฉีดวัคซีน การประชุมเพื่อผลักดันโครงการ One Health เป็นต้น และ สทช. ได้มีโอกาสนำเสนองานวิชาการภายใต้หัวข้อ New initiatives on FMD control in Thailand โดยนายสมเกียรติ ศรีพิสุทธิ์ ได้ร่วมนำเสนอกับนายศิษฐ์ เปรมัษเฐียร สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมาก 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!