ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

159415
TodayToday73
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week73
This MonthThis Month2458
All DaysAll Days159415
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 20/02/57 การประชุมเรื่อง"แนวทางแก้ไขวิกฤตโรคปากและเท้าเปื่อยแบบบูรณาการ FMD Crisis: Pakchong Model "

20/02/57 การประชุมเรื่อง"แนวทางแก้ไขวิกฤตโรคปากและเท้าเปื่อยแบบบูรณาการ FMD Crisis: Pakchong Model "

0020/02/57 การประชุมเรื่อง"แนวทางแก้ไขวิกฤตโรคปากและเท้าเปื่อยแบบบูรณาการ FMD Crisis: Pakchong Model "

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยนายสัตวแพทย์นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐได้แก่ ปศุสัตว์เขต 3,ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี ลพบุรี,ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง มวกเหล็ก สีคิ้ว วังม่วง,ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา,ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ เกษตรกรโคนมในพื้นที่อำเภอปากช่องและมวกเหล็ก

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ/ข่าว : งานสารสนเทศ สทช.