ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

159422
TodayToday80
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week80
This MonthThis Month2465
All DaysAll Days159422
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 27/02/57 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย"

27/02/57 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย"

0027/02/57 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย" ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วิทยากรผู้อบรม คือ ดร.ณัฎฐกานต์ เกตุคุ้ม และ ดร.ปวีณา เครือนิล จากสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ/ข่าว : งานสารสนเทศ สทช.