ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน 16/12/56 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ 1 ตำแหน่ง

16/12/56 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ 1 ตำแหน่ง

pub app57 116/12/56 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่ง พนักงานรับ-จ่ายและจัดส่งวัสดุ

ยื่นใบสมัคร 16-20 ธันวาคม 2556 ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

รายละเอียด