ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

440510
TodayToday4
YesterdayYesterday2139
This WeekThis Week4480
This MonthThis Month37258
All DaysAll Days440510
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรม ลงพื้นที่/ให้บริการ/จัดนิทรรศการ 23/09/63 โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

23/09/63 โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

230963 023/09/63 โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 23 กันยายน 2563 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

น.สพ.จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.อารีย์ เกตุสุวรรณวงศ์ น.สพ.นพคุณ มูลสิน น.สพ.สุรพัฒน์ เลาหวณิช พร้อมคณะทำงานประเมินความคุ้มโรค โครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้วัคซีนสัตว์ปีกในไก่พื้นเมืองตามรอบรณรงค์ที่ 4/2563 ณ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์