ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

175033
TodayToday76
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week547
This MonthThis Month1763
All DaysAll Days175033
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่/ให้บริการ/จัดนิทรรศการ 05/08/63 ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการเก็บเซรุ่มโคนม และติดตามวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อโรคปากและเท้าเปื่อยหลังได้รับการฉีดวัคซีน

05/08/63 ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการเก็บเซรุ่มโคนม และติดตามวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อโรคปากและเท้าเปื่อยหลังได้รับการฉีดวัคซีน

0005/08/63 ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการเก็บเซรุ่มโคนมและติดตามวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อโรคปากและเท้าเปื่อยหลังได้รับการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ได้มอบหมายให้น.สพ.อนุรักษ์ ตระการรังสี หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งน.สพ.ไพบูลย์ โสภาพล และสพ.ญ.ภาวนา ทศพิทักษ์กุล ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) จังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินการเก็บเซรุ่มโคนม และติดตามวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อโรคปากและเท้าเปื่อยหลังได้รับการฉีดวัคซีนในวันที่ 30 ของฟาร์มในเขตอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

{gallery}activity/service_area/050863_1{gallery}