ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

171784
TodayToday13
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week576
This MonthThis Month1423
All DaysAll Days171784
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 29/07/63 ประชุมแผนปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

29/07/63 ประชุมแผนปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

00วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมจักรพิชัย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการและผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2563 ซึ่งให้เป็นไปตามคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ ห้องประชุมจักรพิชัย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์