ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

440615
TodayToday109
YesterdayYesterday2139
This WeekThis Week4585
This MonthThis Month37363
All DaysAll Days440615
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรม ลงพื้นที่/ให้บริการ/จัดนิทรรศการ 23/07/63 สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

23/07/63 สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

0023/07/63 สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ 23 ก.ค.63 ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จ.นครปฐม
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์นายอารีย์ เกตุสุวรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ และนายอนุรักษ์ ตระการรังสี หัวหน้าฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยมี นายจำลอง วรศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย การศึกษาวิจัย และสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยแก่สหกรณ์โคนม และเกษตรกร ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 สหกรณ์โคนมกำแพงแสน และบ้านทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากบุคลากรในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จ.นครปฐม

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

#ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์