ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

171784
TodayToday13
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week576
This MonthThis Month1423
All DaysAll Days171784
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่/ให้บริการ/จัดนิทรรศการ 14/07/63 ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย Kick off รอบที่ 3/2563

14/07/63 ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย Kick off รอบที่ 3/2563

0014/07/63 ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย Kick off  รอบที่ 3/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อารีย์ เกตุสุวรรณวงศ์พร้อมคณะสัตวแพทย์ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
เป็นตัวแทนเข้า ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย Kick off รอบที่ 3/2563 และร่วมทำ MOU การยกระดับการเฝ้าระวังโรคและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคามจำกัด และ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU โคกก่อ) โดยมีนายสัตวแพทย์นพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!