ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

171785
TodayToday14
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week577
This MonthThis Month1424
All DaysAll Days171785
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่/ให้บริการ/จัดนิทรรศการ 10/07/63 ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยวัคซีนอหิวาต์สุกร ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง

10/07/63 ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยวัคซีนอหิวาต์สุกร ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง

0010/07/63 ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยวัคซีนอหิวาต์สุกร ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ดิถี ประเสริฐสุวรรณ และสัตวแพทย์หญิงนลินี หงษ์ชุมพล
ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยวัคซีนอหิวาต์สุกร ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง
โดยวิธีเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง อวัยวะของสุกร หลังทำการทดสอบเพื่อหาความคุ้มโรค และความปลอดภัยของวัคซีนอหิวาต์สุกร ชนิดเซลล์เพาะเลี้ยง
ณ คอกทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์สุกร ฝ่ายทดสอบคุณภาพวัคซีนอหิวาต์สุกร สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!