ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

168227
TodayToday69
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week257
This MonthThis Month724
All DaysAll Days168227
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 11/06/63 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนองาน"

11/06/63 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนองาน"

0011/06/63 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนองาน"

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจักรพิชัย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและนำเสนองาน" เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ ณ ห้องประชุมจักรพิชัย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!