ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 01/08/57 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (28 ก.ค. - 15 ส.ค.2557)

01/08/57 แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (28 ก.ค. - 15 ส.ค.2557)

GES Survey Online

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ (28 ก.ค. - 15 ส.ค.2557)

 

http://www.opdc.go.th/ges