ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่/ให้บริการ/จัดนิทรรศการ 27/01/63 ชุดเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ

27/01/63 ชุดเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ

0027/01/63 ชุดเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค-กระบือ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยสร้างความเดือนร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ จ.สระบุรี กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือและควบคุมโรคดังกล่าวนั้น

สทช.จึงส่งชุดเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโรค จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค - กระบือ (Ring Vaccination FMD) ตามนโยบายควบคุมป้องกันโรคระบาดของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.63

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!