ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิก



จำนวนผู้เข้าชม_new

171784
TodayToday13
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week576
This MonthThis Month1423
All DaysAll Days171784
Home ข้อมูลองค์กร ทำเนียบผู้บริหาร (ภาพถ่าย)

>>> ทำเนียบผู้บริหาร (ภาพถ่าย)

 

ทำเนียบผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

 

 0.อาหาร

พระยาอาหารบริรักษ์ (ผ่อง โพธิสุนทร)

เจ้ากรมเพาะปลูก

0.jone1

ดร.อาร์.พี.โจนส์

ที่ปรึกษาสัตวแพทย์กระทรวงเกษตราธิการ

 1.ขุนโกศล

ขุนโกศลคาวีแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำมาตย์เอกพระศรีเกษตราภิบาล

3.ขุนวิจารณ์

ขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค)

  

นายประมวล อุตตมะโยธิน

 5.สำเนียง

นายสำเนียง ศรมณี

7.เตียง 

นายเตียง ตันสงวน

 8.เล็ก

นายเล็ก ไชยวสุ

 9.จักษ1

นายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม

 10.วัลลภ

นายวัลลภ อัศวนนท์

 11.ประกอบ จินตกานนท์

นายประกอบ จินตกานนท์

 12.อุดม

นายอุดม จารุตามระ

 14.เจือ นพวงศ์

ม.ล.เจือ นพวงศ์

 15.พินิจ1

นายพินิจ ศุภวิไล

 16.สมาน

นายสมาน พิพิธกุล

 17.สุธรรม

ร.ต.สุธรรม ปุณยอุปพัทธ์

 18.กู้เกียรติ

นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์

 19.พิจิตร

นายพิจิตร มกรแสน

 20.วุฒิพร

นายวุฒิพร รุ่งเวชวุฒิวิทยา

 21.ประจักษ์

นายประจักษ์ ถิรทินรัตน์

 22.มานิต

นายมานิต พันธุ์ประภา

23.ประวัติ 

นายประวัติ รัตนภุมมะ

 24.ปรีชา1

นายปรีชา วงษ์วิจารณ์

 25.วิริยะ

นายวิริยะ แก้วทอง

26.นิเทศ 

นายนิเทศ เลิศลิมชลาลัย

27.เชาวฤทธิ์ 

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต