ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

มาตรฐานการผลิตวัคซีน

logo idp

icon hr64

anti coruption64 size145

บุคลากร Login

personnal bvb63

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

588134
TodayToday468
YesterdayYesterday1046
This WeekThis Week468
This MonthThis Month38845
All DaysAll Days588134
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 13/01/63 ผู้ผลิตวัคซีนยืนยัน!!วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพแน่นอน

13/01/63 ผู้ผลิตวัคซีนยืนยัน!!วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพแน่นอน

2563 01 13b 002 ผู้ผลิตวัคซีนยืนยัน!!วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพแน่นอน

เมื่อวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2563 ทางกรมปศุสัตว์ได้รับทราบข้อร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ถึงปัญหาการสูญเสียของโคนมที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งทางเกษตรกรได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้ผลิต ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตวัคซีนป้องกันโรคของกรมปศุสัตว์จึงขอให้ข้อมูลเพื่อตอบคำถามและความสร้างความเชื่อมั่นต่อเกษตรกร ดังนี้

2563 01 13b 002

คลิ๊ก Link ชมวิดีโอ

 

https://drive.google.com/file/d/1VyJeOKLWQpYBdyPLLQKCnK3Sp_tLyW7Z/view

 

103 footandmouth วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดเอเควียส 3 ไทป์

 

 

Q1 : คุณภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย มีคุณภาพหรือไม่

 

A1 : ไวรัสที่ใช้ในการผลิตวัคซีนของกรมปศุสัตว์ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของไวรัสที่ใช้ผลิตในวัคซีนกับไวรัสที่ระบาดอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย จาก ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ซึ่งในปัจจุบันศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ยังยืนยันว่าไวรัสที่ใช้ผลิตยังสามารถให้ความคุ้มโรคต่อเชื้อที่ระบาดในพื้นที่ได้ดีอยู่

 

การทดสอบวัคซีนทุกชุดเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ,OIE ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับวัคซีนทั่วโลก โดยจะมีทั้งการทดสอบความปลอดภัยในตัวสัตว์ คือเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้ว สัตว์จะไม่มีอาการแพ้ และการทดสอบความคุ้มโรค คือ วัคซีนสามารถป้องกันการเกิดโรคในฝูงสัตว์ได้

Q2 : วัคซีนของกรมปศุสัตว์เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยหรือไม่

 

A2 : วัคซีนที่กรมปศุสัตว์ผลิตจะไม่ก่อโรคในพื้นที่แน่นอน เนื่องจากวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยที่กรมปศุสัตว์ผลิตเป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งหมดความสามารถในการก่อโรคในตัวสัตว์แล้ว และยังมีการทดสอบก่อนการนำไปใช้ในพื้นที่ทุกชุดว่าเชื้อไวรัสไม่สามารถก่อโรคได้

          ทางสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงขอยืนยันว่า วัคซีนที่ผลิตและนำไปใช้มีคุณภาพ สามารถป้องกันโรคได้ตามมาตรฐานสากล และสัตว์จะไม่เป็นโรคจากการทำวัคซีนแน่นอน