ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 03/05/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำแห้งวัคซีนมีความจุของขวดฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

03/05/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำแห้งวัคซีนมีความจุของขวดฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

 

03/05/62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำแห้งวัคซีนมีความจุของขวดฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | รายละเอียด