ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19/11/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรดไฮโกรคลอริก 1 นอร์มอล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 3,000 ลิตร

19/11/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรดไฮโกรคลอริก 1 นอร์มอล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 3,000 ลิตร

 

19/11/61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรดไฮโกรคลอริก 1 นอร์มอล ขนาดบรรจุ 1 ลิตร จำนวน 3,000 ลิตร | รายละเอียด