ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

159127
TodayToday59
YesterdayYesterday92
This WeekThis Week425
This MonthThis Month2170
All DaysAll Days159127
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมงานประจำปีของสำนักฯ 20/09/55 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

20/09/55 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เกษียณอายุราชการประจำปี 2555 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ อาคารเอนกประสงค์ถนัดพานิชย์ ฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ความปรารถนาดี รวมทั้งการแสดงความเคารพ ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เสียสละ และอุทิศเวลาปฏิบัติงานให้กับสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด้วยดีตลอดมา โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นางวัชรี สินสุวงศ์วัฒน์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

2. นายชะโลม ทุมขุนทด พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป

3. นายสมนึก เรือนใหม่ ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ 2 ฝ่ายฝ่ายผลิตวัคซีนโรรคปากและเท้าเปื่อย

4. นางวัลณี ศิริขันธ์ พนักงานทั่วไป ระดับ 1 ฝ่ายผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

5. นางสุมาลี สุวรรณวงศ์ พนักงานประกอบอาหาร ระดับ 1  ส่วนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ์

200955_2

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!