ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

159415
TodayToday73
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week73
This MonthThis Month2458
All DaysAll Days159415
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 15/08/55 ติดตามการใช้วัคซีนสัตว์ปีก

15/08/55 ติดตามการใช้วัคซีนสัตว์ปีก

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดทำโครงการติดตามการใช้ชีวภัณฑ์สัตว์ปีกในเขตพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 สนง.ปศอ.พรหมพิราม ปศจ.พิษณุโลก และ พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 สนง.ปศอ.สันกำแพง ปศจ.เชียงใหม่  เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการใช้วัคซีนที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตำบล และอาสาปศุสัตว์ ในการบริหารจัดการชีวภัณฑ์และใช้วัคซีนได้ถูกต้องตามชนิด และวิธีการให้วัคซีนที่เหมาะสม ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ โดยมี น.สพ.สุรพัฒน์ เลาหวณิช และ น.สพ.วัชรินทร์ หินอ่อน เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการให้วัคซีนแก่สัตว์อย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 15 - 17 ส.ค. 2555

150855

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!