icon vac0

01/06/61

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

106118
TodayToday76
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week535
This MonthThis Month1983
All DaysAll Days106118
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่ ให้บริการ จัดนิทรรศการ 23/11/60 ออกหน่วยบริการโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน"

23/11/60 ออกหน่วยบริการโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน"

0023/11/60 ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยกลุ่มบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ออกหน่วยบริการโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ให้บริการทำหมันแก่สุนัข แจกยาและแผนพับประชาสัมพันธ์การใช้วัคซีนทุกชนิดของกรมปศุสัตว์ แนะนำหลักการใช้และการเก็บรักษาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ด้านโรคและการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน ณ วัดหนองตอซับหินแก้ว บ.ซับหินแก้ว หมู่ที่ 16 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ : กลุ่มบริการวิชาการ

ข่าว : ฐิติรัตน์

ที่ตั้ง สทช.