ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

170867
TodayToday34
YesterdayYesterday94
This WeekThis Week318
This MonthThis Month506
All DaysAll Days170867
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักฯ 11/03/54 การสร้างให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ของตนเองได้

11/03/54 การสร้างให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ของตนเองได้

page

 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ผอ.สทช. เข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรกรฯ
เรื่อง การสร้างให้เกษตรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถ

ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ของตนเองได้ โดยวิทยากร น.สพ.ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ นายสัตวแพทย์

ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
น.สพ.ปรีชา วงษ์วิจารณ์ เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องวัคซีนและการดูแลสุขาภาพสัตว์ แก่เกษตรกร
อ.ท่าหลวง อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ และอ.พัฒนานิคม รวมจำนวน 96 คน

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!