icon vac0

31/01/61

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

95341
TodayToday10
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week103
This MonthThis Month1228
All DaysAll Days95341
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่ ให้บริการ จัดนิทรรศการ 19/07/60 ออกหน่วยบริการ บ้านคลองยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง

19/07/60 ออกหน่วยบริการ บ้านคลองยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง

0019/07/60 ออกหน่วยบริการ บ้านคลองยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ออกหน่วยบริการให้บริการแก่ประชาชน โครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดคลองยาง บ้านคลองยาง หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัคซีนและตอบข้อซักถามต่างๆ

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ที่ตั้ง สทช.