icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

114552
TodayToday62
YesterdayYesterday89
This WeekThis Week151
This MonthThis Month2218
All DaysAll Days114552
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่ ให้บริการ จัดนิทรรศการ 23/06/60 ออกหน่วยให้บริการ บ้านหนองไทรเหนือ อำเภอปากช่อง

23/06/60 ออกหน่วยให้บริการ บ้านหนองไทรเหนือ อำเภอปากช่อง

0023/06/60 ออกหน่วยให้บริการ บ้านหนองไทรเหนือ อำเภอปากช่อง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการอำเภอปากช่องยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดหนองไทรเหนือ บ้านหนองไทรเหนือ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัคซีนและตอบข้อซักถามต่างๆ

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ที่ตั้ง สทช.