icon vac0

31/01/61

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

pacc

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม

การทุจริตในภาครัฐ

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

95728
TodayToday34
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week490
This MonthThis Month1615
All DaysAll Days95728
Home ภาพข่าวและกิจกรรม ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 20/06/60 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ บุคลากร สทช.

20/06/60 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ บุคลากร สทช.

0020/06/60 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ บุคลากร สทช.

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ : บัณฑิต

ที่ตั้ง สทช.