ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

159427
TodayToday85
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week85
This MonthThis Month2470
All DaysAll Days159427
Home ข้อมูลองค์กร อัตรากำลัง

>>> อัตรากำลัง

อัตรากำลังรวมปีงบประมาณ 2563
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักฯ อัตรา
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ(ว่าง 2 อัตรา ไปช่วยราชการ 1 อัตรา) อัตรา
นายสัตวแพทย์ (มีจริง 31)(ไปช่วยราชการ 2 อัตรา) (ว่าง 1 อัตรา) 34  อัตรา
เภสัชกร อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตรา
สัตวแพทย์ (มีจริง 11) (ว่าง 1 อัตรา) 13  อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตรา
นายช่างเทคนิค (มีจริง 5)(ว่าง 3 อัตรา) อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 11  อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

รวม 

88  อัตรา
 
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 67  อัตรา
ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ(ปฏิบัติงานที่กองคลัง 3 อัตรา) 89  อัตรา
รวม 156  อัตรา
     
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ  3 อัตรา
     
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ (มีอยู่จริง 136 คน)(กองคลัง 6 อัตรา,กลุ่มตรวจสอบ 2 อัตรา) (ว่าง 1 อัตรา)  144 อัตรา
     
 รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น  391  อัตรา