ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

บุคลากร Login

personnal bvb63

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

icon km

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

185706
TodayToday1331
YesterdayYesterday2153
This WeekThis Week4641
This MonthThis Month6697
All DaysAll Days185706
Home ข้อมูลองค์กร อัตรากำลัง

>>> อัตรากำลัง

อัตรากำลังรวมปีงบประมาณ 2563
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานฯ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563
ข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักฯ อัตรา
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ(ว่าง 2 อัตรา ไปช่วยราชการ 1 อัตรา) อัตรา
นายสัตวแพทย์ (มีจริง 33)(ไปช่วยราชการ 1 อัตรา) (ว่าง 2 อัตรา) 36  อัตรา
เภสัชกร อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตรา
สัตวแพทย์ 11  อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตรา
นายช่างเทคนิค (มีจริง 4)(ว่าง 3 อัตรา) อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 10  อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
นักวิชาการการเงินและบัญชี (ว่าง 1 อัตรา) 1 อัตรา

รวม 

85  อัตรา
 
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 69  อัตรา
ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ(ปฏิบัติงานที่กองคลัง 3 อัตรา) 89  อัตรา
รวม 158  อัตรา
     
พนักงานราชการ
พนักงานราชการเงินงบประมาณ  3 อัตรา
     
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
สทช. 144 อัตรา (ว่าง 2 อัตรา), กองคลัง 7 อัตรา, กลุ่มตรวจสอบฯ 2 อัตรา  153 อัตรา
     
จ้างเหมา    
คนงานจ้างเหมา เงินงบประมาณ 3 อัตรา
คนงานจ้างเหมา เงินทุนหมุนเวียนฯ 11 อัตรา
 รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น  413  อัตรา