ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

147729
TodayToday91
YesterdayYesterday91
This WeekThis Week647
This MonthThis Month2049
All DaysAll Days147729
Home ข้อมูลองค์กร อัตรากำลัง

>>> อัตรากำลัง

อัตรากำลังรวมปีงบประมาณ 2562
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ข้าราชการ
ผู้อำนวยการสำนักฯ อัตรา
นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ(ว่าง 1 อัตรา) อัตรา
นายสัตวแพทย์ (ว่าง 1 อัตรา) 34  อัตรา
เภสัชกร อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ว่าง 1 อัตรา) อัตรา
สัตวแพทย์ (ว่าง 2 อัตรา) 13  อัตรา
เจ้าพนักงานสัตวบาล อัตรา
นายช่างเทคนิค (ว่าง 1 อัตรา) อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง 1 อัตรา) 11  อัตรา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตรา

รวม 

85   อัตรา
 
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 78  อัตรา
ลูกจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียนฯ(กองคลัง 5 อัตรา) 93  อัตรา
รวม 171  อัตรา
     
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ  3 อัตรา
     
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ(กองคลัง 6 อัตรา,กลุ่มตรวจสอบ 5 อัตรา)  119 อัตรา
     
คนงาน
คนงานจ้างเหมา เงินงบประมาณ  3 อัตรา
คนงานจ้างเหมา เงินทุนหมุนเวียนฯ  10  อัตรา
 รวมอัตรากำลังทั้งสิ้น  391  อัตรา